Milieu - Duurzaamheid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is gebaseerd op 4 pijlers: cliënteel, personeel, omgeving en milieu.

Onder de pijler milieu valt ook de afvalverwerking. Naast het recycleren van de geproduceerde afval is het reduceren een grote vereiste. Als toonaangevend bedrijf binnen de grafische sector probeert Graffiti een voorbeeldfunctie te hebben voor onze maatschappij.


Een enorme stap vooruit op milieuvlak is de overschakeling vanaf 2000 op computer-to-plate (CTP).
Hierdoor vallen een hele rij chemicaliën, zoals filmontwikkelaar, filmfixeer en kleefmiddel weg en komt er nog zeer weinig proceswater aan te pas dat na verwerking geen zilverresten meer bevat.

Sinds 2007 drukken wij ook alcoholvrij waardoor er minder externe en interne luchtverontreiniging is zodat onze werknemers in gunstigere werkomstandigheden kunnen werken.
Wij proberen steeds FSC – PEFC en ander gelabeld papier aan te bieden. FSC (Forest Stewardship Council) staat voor een gestructureerd bosbeheer waardoor er gekapt wordt met een respect voor bossen, mensen en dieren.

Al onze drukinkten zijn vrij van minerale oliën en wij werken met een colormanagement dat eveneens op gerecycleerd papier frisse kleuren weergeeft. Doordat wij kunnen terugvallen op een geautomatiseerde workflow en software toepassingen kunnen wij het inktverbruik tot het minimum herleiden.

In 2006 werd onze nieuwbouw in gebruik genomen. De wanden hiervan zijn gemaakt uit 21cm geïsoleerd inert beton waardoor er een gering warmteverlies is.

Om de geproduceerde afval op een efficiënte manier te kunnen laten verwerken is het van groot belang dat deze op een correcte manier gesorteerd wordt. Momenteel hebben wij een afvalscheiding in meer dan 14 afval fracties. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk verpakkingsmateriaal, wasmiddel en wasdoeken te recupereren en maken we gebruik van automatische kranen voor het personeel om het waterverbruik te beperken. Aan de klanten, die wij op het bedrijf ontvangen, bieden wij drank aan in glazen flesjes en herbruikbare glazen.
Wij focussen ons vooral op klanten uit de directe omgeving en intern beschikken wij over onze eigen leverdienst, met zuinige bedrijfswagens, zodat wij de leveringen kunnen centraliseren om het verkeer tot een minimum te kunnen herleiden.

U ziet wij zorgen niet alleen voor onze klanten, personeel en omgeving maar ook voor het milieu.

 
 
       
 

 

Graffiti bvba - Puursesteenweg 390a - B 2880 Bornem - T +32 3 889 92 32 - F +32 3 889 25 13 - E anne@drukkerijgraffiti.be